De Geuzenbond is een verbond van jonge, vaderlandslievende Nederlanders. Wij zetten ons in voor het behoud van onze taal, cultuur, en voor de toekomst van ons volk. Ook steunen wij de Afrikaners in Zuid-Afrika en zetten wij ons in voor de hereniging van de Nederlanden.

 

De Geuzenbond werd in maart 2018 opgericht door een groep jonge Nederlanders die verandering teweeg wil brengen. Sindsdien is de Geuzenbond enkel gegroeid.

Wij staan open voor jonge Nederlanders uit alle hoeken van de samenleving die mee willen bouwen aan een echte Nederlandse beweging. Wij verwachten liefde voor land en volk, een goede motivatie, kennis van de door ons verkondigde standpunten en een goede gedragswijze.

 

Ons symbool, de stormlamp, staat voor het licht dat wij volgen in de huidige duisternis waar Nederland zich in bevindt. De prinsenvlag in de achtergrond staat voor onze rijke geschiedenis. Het is immers de vlag waaronder de Geuzen vochten voor onze vrijheid.

In de ontzuilde samenleving van vandaag, waar individualisme en eenzaamheid heerst, is er nood aan een hernieuwde gemeenschapszin onder vaderlandslievenden. Om dit te doen werkt de Geuzenbond mee aan de opbouw van een eigen vaderlandse zuil: een eigen alternatief op het huidige bestel dat onze idealen nastreeft. Dit vereist natuurlijk veel tijd en wilskracht maar het zal er voor zorgen dat wij een sterker weerwoord kunnen bieden.
 

Wij Zijn De

 

 

Jeugd

Wie zijn wij?

De Vaderlandse Zuil

De nationalist moet niet alleen handelen, maar ook weten waar hij in gelooft. Als Geuzenbond zien we om die reden de vorming van de leden als misschien wel onze belangrijkste taak. In onze visie is het zo dat correct activisme enkel mogelijk is wanneer iemand beschikt over een juiste ideologische basis. Daarom hechten we, naast het kameraadschap en ons activisme, veel waarde aan de intellectuele vorming binnen onze groep.

Vorming

Recente Activiteiten

 

Een van onze belangrijkste doelen is het creëren van een broederschap tussen jonge, vaderlandslievende Nederlanders. Dit om weerstand te bieden tegen de afbraak van het Nederlandse gemeenschapsgevoel dat al decennialang aan de gang is.

Broederschap

De Vaderlandse Zuil

Recente

 

Activiteiten

De Vaderlandse

 

Zuil

Scroll Up and Down this page to see the parallax scrolling effect. This div is just here to enable scrolling. Tip: Try to remove the background-attachment property to remove the scrolling effect.