welkom

De Geuzenbond is een verbond van jonge, vaderlandslievende Nederlanders. Wij zetten ons in voor het behoud van onze taal, cultuur, en voor de toekomst van ons volk. Ook steunen wij de Afrikaners in Zuid-Afrika en zetten wij ons in voor de hereniging van de Nederlanden.

Een van onze belangrijkste doelen is het creëren van een broederschap tussen jonge, vaderlandslievende Nederlanders. Dit om weerstand te bieden tegen de afbraak van het Nederlandse gemeenschapsgevoel dat al decennialang aan de gang is.

Ons symbool, de stormlamp, staat voor het licht dat wij volgen in de huidige duisternis waar Nederland zich in bevindt. De prinsenvlag in de achtergrond staat voor onze rijke geschiedenis. Het is immers de vlag waaronder de Geuzen vochten voor onze vrijheid.

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Welkom

Wie zijn wij en waar staan wij voor?