Afdeling Holland

''Holland leeft weer
Holland streeft weer
Met zijn afgelegde vlag.
Door de boorden
Van het noorden
Naar den ongeboren dag.''

 

Geuzenbond Holland is de derde afdeling van de Geuzenbond en tevens de eerste nieuwe afdeling van 2020. De vlag die door de afdeling werd gekozen is gebaseerd op de Hollandse leeuw die in 1162 in het wapen van de Graven van Holland werd geïntroduceerd en sinds de splitsing van Holland in 1840 voortleeft in het wapen van Zuid-Holland. De leden kozen voor de leus ''Holland leeft, het staal der dappren''. Deze leus komt uit een 19de eeuwse lierzang over Holland.

 

''Al sinds het bestaan van het Graafschap Holland is de regio een van de belangrijkste in de lage landen. Ook na de eenwording van ons vaderland in 1581 bleef het gewest een van de machtigste in Nederland en heeft het zijn kracht altijd gebruikt om Nederland vrij te houden. Het was de plek waar de Geuzen voor het eerst aan land kwamen om Nederland te bevrijden, waar het Plakkaat van Verlatinghe werd ondertekend en de plek waar Willem de Zwijger zijn laatste levensdagen doorbracht. Ook na de splitsing van Holland in 1840 bleef de regio een van de kernen van Nederland. Holland typeert zich door zijn vriendelijke, verwelkomende bevolking en zijn vele prachtige steden. 

Ook mogen we het platteland van Holland niet vergeten, dat al sinds jaar en dag zijn tradities toegewijd in leven houdt alsook de vele eigenzinnige regio's van het gewest. De taal, cultuur, helden en handelssteden van Westfriesland, ver buiten de Randstad, zijn bijvoorbeeld een minder bekend aspect van Holland.


Vele vaderlandslievende Nederlanders van buiten Holland zullen al gauw een oordeel trekken over de regio, merendeel gebaseerd op wat zich afspeelt in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Toch is dit geen ware weerspiegeling van Holland en zijn inwoners. Hoewel Holland lijdt onder het juk van modernisme en vaderlandshaat, blijft een groot deel van zijn bevolking trouw aan hun cultuur, tradities en geschiedenis.  

Geuzenbond Holland beschouwt de regio als het strijdtoneel voor Noord-Nederland en zijn toekomst. Ons doel is om vaderlandslievende Hollanders bij elkaar te brengen om elkaar te steunen te midden van een veelal vijandige omgeving en om weerstand te bieden tegen de huidige situatie waar Holland zich in bevindt.”