De Geuzenbond werd in maart van 2018 opgericht door een groep jonge Nederlanders die verandering teweeg wil brengen. Sindsdien is de Geuzenbond enkel gegroeid.

 

De Geuzenbond staat open voor volksgenoten uit alle hoeken van de samenleving. Ongeacht status, inkomen of opleidingsniveau. Wij verwachten enkel liefde voor land en volk en een goede gedragswijze.

 

Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat wij het Nederlanderschap definiëren aan de hand van cultuur, taal en zeker niet het minst belangrijk; afkomst. Deze drie onderdelen van onze identiteit zijn onlosmakelijk verbonden.

Nederland als veilig thuisland behouden voor het Nederlandse volk.

 

Nederland is ons enige thuisland. Het is het land waar we geboren zijn en zullen sterven, daarom moeten we het verdedigen en beschermen tegen de problemen, zoals (massa)-immigratie, die ons volk in het heden ondervindt. Zelfs in de donkerste tijden zullen we als één volk samen moeten komen om oplossingen te vinden. Wij roepen alle vaderlandslievende Nederlanders op om hun plicht te vervullen

Het verdedigen en behouden van de Nederlandse taal.

 

In de afgelopen jaren hebben we veel erosie in onze geliefde taal ondervonden: woorden uit andere talen hebben zich binnen onze taal genesteld en onze eigen termen uit gebruik gebracht. Onze taal is, net zoals onze geschiedenis en cultuur, een belangrijk deel van onze identiteit. Daarom achten wij het noodzakelijk om deze afbrokkeling van ons taalgebruik tegen te gaan en onze eigen moedertaal te behouden.

Het beschermen van onze cultuur en geschiedenis

 

Voor de Geuzenbond zijn onze cultuur en geschiedenis erg belangrijk. Onze rijke geschiedenis heeft ons Nederlanders gemaakt tot wie wij zijn. Cultuur en geschiedenis zijn onvervangbare delen van het Nederlander zijn en daarom dienen ze beschermd te worden.

De hereniging van Nederland en Vlaanderen

 

Net zoals onze voorouders zien wij geen verschillen tussen het Vlaamse en Nederlandse volk, maar zien we één volk, verdeeld over twee landen. Wij zouden graag de kunstmatige grens tussen ons volk opheffen en samen een betere toekomst nastreven.

Nederlandse steun aan het Afrikaner volk

 

Wij zien Afrikaners als een nauw verwant broedervolk. Daarom willen wij dat Nederland zich inzet voor het lot van de Afrikaners en het bevorderen van culturele banden tussen Afrikaners en Nederlanders. Er mag niet langer gezwegen worden over de gruwelijke ‘plaasmoorde’ die in Zuid-Afrika plaatsvinden.

Wat vinden wij belangrijk?

Het tegengaan van de Amerikanisering van onze cultuur.

 

Amerikanisering is een wereldwijd proces waarin delen van de Amerikaanse cultuur eigen worden gemaakt in de samenleving van een ander land. Cultuurwaarden en sociale normen die geen plaats kennen in onze cultuur wortelen zich steeds dieper in onze samenleving. Om dit te bestrijden moeten wij en zullen wij onze eigen cultuurwaarden bevorderen en de overname van Amerikaanse cultuurwaarden tegen proberen te houden.

Over ons

De vaderlandse zuil

 

In de ontzuilde samenleving van vandaag, waar individualisme en eenzaamheid heerst, is er nood aan een hernieuwde gemeenschapszin onder vaderlandslievenden. Om dit te doen werkt de Geuzenbond mee aan de opbouw van een eigen vaderlandse zuil: een eigen alternatief op het huidige bestel dat onze idealen nastreeft. Dit vereist natuurlijk veel tijd en wilskracht maar het zal er voor zorgen dat wij een sterker weerwoord kunnen bieden.