Afdeling Overijssel

Nadat het landelijk bestuur met het idee kwam om leden lokale afdelingen op te laten richten, namen leden uit Overijssel het voortouw en begonnen zij met het opbouwen van onze eerste lokale afdeling. Ze vonden nog een aantal mensen in de regio en besloten deze groep mensen om te dopen tot Geuzenbond Overijssel. Kort nadat de formatie gevormd was, kozen de leden een afdelingsleider en de bovenstaande vlag. De vlag van de Geuzenbond Overijssel is gebaseerd op de provincievlag van Overijssel en de Prinsenvlag. In het midden van de vlag staat het embleem van ons verbond. De leden kozen voor de leus “Vrij, Fier en trouw''.

 

 

''Overijssel is een provincie met een lange geschiedenis. Hoewel het gedurende de Middeleeuwen nog stevig onder controle van de bisschoppen van Utrecht en Hertogen van Gelre stond, heeft de provincie zich langzamerhand vrijgevochten en bevat nu een aantal veelzijdige regio’s met sterke lokale identiteiten, zoals Twente en Salland. De provincie heeft een aantal invloedrijke figuren voortgebracht, waaronder de theoloog Thomas van Kampen en Johan Rudolph Thorbecke.

Onze slogan is “Vrij, fier en trouw”. Als geboren en getogen Overijsselaren vinden wij dat we trots mogen zijn op onze rijke geschiedenis, en willen wij het voortbestaan van onze cultuur en taal veiligstellen. Wij stellen onszelf ten doel om in een vriendschappelijk verband ons in te zetten voor deze idealen. Daarom zijn wij bij elkaar gekomen en hebben wij in Overijsselse, onafhankelijke geest de eerste lokale afdeling van de Geuzenbond opgericht in Overijssel.

Geuzenbond Overijssel organiseert maandelijks bijeenkomsten door de hele provincie, en leden wordt aangemoedigd om anderen aan te sporen om eens te komen sfeerproeven.

Geuzenbond Overijssel heeft leden in heel de provincie en verwelkomt alle volksgenoten die, net als wij, zich willen inzetten voor het behoud van onze regionale en nationale identiteit.”